افزودنی ها
این افزودنی طول عمر مفید نایلون گلخانه را افزایش می دهد. بسته به طول عمر مورد نظر، ضخامت و منطقه جغرافیایی، از تنوع و مقدار یو وی مشخصی استفاده می شود. UV
این افزودنی باعث شفافیت، استحکام و انعطاف پذیری نایلون می‌شود. EVA
افزودنی آی آر در طول شب و روزهای سرد مانع از دست رفتن 2 تا 5 درجه حرارت و حفظ گرمای داخل گلخانه می‌شود. IR
این افزودنی با متراکم کردن رطوبت مانع از سقوط قطرات آب و تشکیل آفت بر روی گیاه می‌شود. AF
این افزودنی مانع از تحرک حشرات و رشد قارچ ها در گلخانه می شود. AV
این افزودنی با پخش کردن نور در گلخانه، به صورت یکنواخت، باعث رسیدن نور به تمام سطوح گیاه و در نتیجه رشد بهتر آن و مانع آفتاب سوختگی می شود. LD