09131516261
03537272889
03537272388
03537272388

شرکت تولید نایلون شقایق یزد


تولید انواع نایلون های کشاورزی و گلخانه و کیسه های نایلکس


مدیرعامل:
سید محمد حسین مدرسی نیا

یزد- شهرک صنعتی- کوچه هشتم-شرکت شقایق یزد

ایمیل ها :
info[at]shaghayeghyazd.com
Hoseinmodaresi39[at]gmail.com